Elavgift og kryptovaluta

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Skattedirektoratet anser det som mulig å innføre en avgrensning som fører til at ordningen med redusert elavgift for datasentre ikke omfatter kraftforbruk til utvinning av kryptovaluta. Finansdepartementet vil nå gjennomgå Skattedirektoratets utredning og vurdere eventuell oppfølging.

Bakgrunnen for utredningen er at Finansdepartementet i september 2018 ba Skattedirektoratet om å utrede spørsmålet.

Les mer i oppdragsbrevet fra Finansdepartementet og Skattedirektoratets svarbrev.