Elisabeth Grieg nytt styremedlem i Talent Norge

Under ekstraordinær generalforsamling i Talent Norge i dag ble Elisabeth Grieg oppnevnt som nytt styremedlem.

Portrettbilde Elisabeth Grieg
Elisabeth Grieg. Foto: Anne Valeur

– Jeg er glad for at Elisabeth Grieg har takket ja til å være med i styret for Talent Norge. Hun er en samfunnsengasjert person med bred erfaring fra næringslivet og vil bidra til selskapets strategiske utvikling. Jeg er fornøyd med at vi nå har fått på plass et styre med bred kompetanse og erfaring som vil bidra til at vi kan ta nye steg i utviklingen av våre unge kunstneriske talenter, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Elisabeth Grieg (f. 1959) er deleier i Grieg Gruppen, styreleder i Grieg Maturitas, og medlem av flere andre styrer i konsernet. Hun er også styreleder i Norled, styremedlem ved London Business School og SOS Barnebyer, i tillegg til leder av valgkomiteen i WWF. Grieg var den første kvinnelige presidenten i Norges Rederiforbund.  Tidligere har Grieg vært styreleder for Norsk Garantiinstitutt for Eksportkreditt (GIEK) og vært styremedlem i Nordea AB, Norsk Hydro og Statoil.

Talent Norge AS ble stiftet 21. januar 2015 av Sparebankstiftelsen DNB, Cultiva - Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse og staten ved Kulturdepartementet.

Selskapets formål er å utvikle de fremste kunstneriske talentene i Norge i et samarbeid mellom staten og private aktører, og slik bidra til et kulturliv på høyt internasjonalt nivå og flere kunstnere i verdensklasse. I løpet av fem år har selskapet bidratt til å bygge opp talentsatsinger verdt mer enn 335 millioner kroner. Private bidrag utgjorde pr. 31.12.2019 totalt 194,5 millioner kroner.  

Styret i Talent Norge har betydelig kunst- og kulturfaglig kompetanse. Øvrige styremedlemmer er Tom Remlov (styreleder), Audhild Dahlstrøm, Sveinung Golimo, Shahzad Rana, Ingrid Røynesdal og Siren Sundland.