Ja, vi har nytte av å lagre metadata

Simen Bakke reiser i et innlegg 11. mai spørsmål om nytteverdien av regjeringens forslag om tilrettelagt innhenting, som blant annet innebærer lagring av metadata i bulk.Forslaget har vært utredet over mange år. Vi har konkludert med at det er behov for å innhente og lagre metadata i bulk, og at det ikke eksisterer alternative løsninger som kan møte behovet på en mindre inngripende måte. Høringen gir i all hovedsak støtte til denne vurderingen, som bygger på uavhengige ekspertutredninger og erfaring fra andre land.

Bakke viser selv til Lysne II-utvalgets rapport. Det kan også vises til for eksempel den britiske Report of the bulk powers review (2016), hvor det framgår at 50 % av britisk etterretning knyttet til kontraterror, og 95 % knyttet til digitale angrep, er basert på analyse av data som er innhentet i bulk.

Alle de land som står oss nærmest, har lignende systemer. Det er fordi systemene har nytteverdi.

Bakke påpeker at det eksisterer andre, mer målrettede metoder for å innhente informasjon. Det er riktig, og lovforslaget åpner for å bruke slike metoder. Men innhenting av metadata i bulk er ofte en nødvendig forutsetning for å komme i posisjon til å bruke de mer målrettede metodene.

Demokratier har et legitimt behov for å skjerme informasjon om kapasitetene til våre hemmelige tjenester. Derfor kan vi ikke gå i detalj om hvordan lagrede data vil bli benyttet. Men det vil være uavhengig kontroll i forkant, underveis og i etterkant.

(Publisert i Dagens Næringsliv)