Endrede regler for beregning av engangsavgift ved import og statusendring av kjøretøy

Finansdepartementet vil fra 1. januar 2014 endre reglene om beregning av engangsavgiften ved import og statusendring av brukte kjøretøy. Det gir blant annet lavere avgift ved import av eldre biler. Endringene gjelder også for avgiftsberegning ved statusendringer av bil, for eksempel fra varebil til personbil.

Finansdepartementet vil fra 1. januar 2014 endre reglene om beregning av engangsavgiften ved import og statusendring av brukte kjøretøy. Det gir blant annet lavere avgift ved import av eldre biler. Endringene gjelder også for avgiftsberegning ved statusendringer av bil, for eksempel fra varebil til personbil.

Ved import av brukte biler gis det et fradrag i engangsavgiften etter bilens alder (bruksfradrag). Dagens bruksfradrag er basert på beregninger fra 1994, og fradragene treffer dårlig for eldre biler. Fra 1. januar 2014 endres fradragene med utgangspunkt i nye beregninger av verdifallet for biler. De eldre bilene får økte fradrag med forslaget, mens fradragene endres mindre for nyere biler, se tabell 1.

De nye bruksfradragene vil også erstatte gjeldende særregler for beregning av avgift ved statusendring av kjøretøy, typisk fra varebil til personbil. Dette vil gi lavere bruksfradrag ved de fleste statusendringer, og det blir også avgift ved statusendring av biler eldre enn 10 år. Dette gjelder imidlertid kun for biler som registreres i Norge etter 31. desember 2013. Det innebærer at biler som er registrert i Norge før 1. januar 2014 ikke får endrede regler.

På oppdrag fra Finansdepartementet har Toll- og avgiftsdirektoratet gjennomført en høring av de endringene som nå blir gjennomført, se Toll- og avgiftsdirektoratets nettsider. Det kom ikke inn vesentlige innsigelser til endringene.

Det vil snart komme ytterligere informasjon om endringene på Toll- og avgiftsdirektoratet hjemmeside http://www.toll.no/.

Tabell 1. Dagens bruksfradrag og forslag til nytt bruksfradrag ved import av brukte kjøretøy. Prosent. 

 

Dagens bruksfradrag

Nytt fradrag fra 1. januar 2014

Endring i fradrag1

Alder over 1 måned

2

2

0

Alder over 2 måneder

4

4

0

Alder over 3 måneder

6

6

0

Alder over 4 måneder

8

8

0

Alder over 5 måneder

10

10

0

Alder over 6 måneder

11

12

-1

Alder over 7 måneder

12

14

-2

Alder over 8 måneder

13

15

-2

Alder over 9 måneder

14

16

-2

Alder over 10 måneder

15

17

-2

Alder over 11 måneder

16

18

-2

Alder over 1 år

17

19

-2

Alder over 1 år og 2 måneder

19

20

-1

Alder over 1 år og 4 måneder

21

21

0

Alder over 1 år og 6 måneder

23

22

1

Alder over 1 år og 8 måneder

25

23

2

Alder over 1 år og 10 måneder

27

24

3

Alder over 2 år

30

26

4

Alder over 2 år og 6 måneder

33

30

3

Alder over 3 år

36

33

3

Alder over 3 år og 6 måneder

39

37

2

Alder over 4 år

42

40

2

Alder over 4 år og 6 måneder2

42

44

-2

Alder over 5 år

45

47

-2

Alder over 5 år og 6 måneder2

45

51

-6

Alder over 6 år

50

55

-5

Alder over 6 år og 6 måneder2

50

59

-9

Alder over 7 år

55

62

-7

Alder over 7 år og 6 måneder2

55

66

-11

Alder over 8 år

59

69

-10

Alder over 8 år og 6 måneder2

59

73

-14

Alder over 9 år

63

76

-13

Alder over 10 år

67

78

-11

Alder over 11 år

70

80

-10

Alder over 12 år

73

82

-9

Alder over 13 år

76

84

-8

Alder over 14 år

78

86

-8

Alder over 15 år

80

88

-8

Alder over 16 år

80

89

-9

Alder over 18 år

80

90

-10

Alder over 20 år

80

91

-11

Alder over 22 år

80

92

-12

Alder over 24 år

80

93

-13

Alder over 26 år

80

94

-14

Alder over 28 år                               

80

95

-15

1) Negative tall betyr redusert avgift mens positive tall betyr økt avgift.
2) Det foreslås innført nye grupper for å unngå for store sprang mellom aldersgruppene.

Til toppen