Endringar blant statssekretærane

Kronprinsregenten har i statsråd i dag gitt statssekretær Marianne Hagen avskil i nåde som statssekretær for utanriksminister Ine Eriksen Søreide.

Statssekretær Ingvild Ofte Arntsen er gitt avskil i nåde som statssekretær for samferdselsminister Knut Arild Hareide, og er utnemnd på ny i 50 prosent stilling for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og 50 prosent stilling for landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.

Lars Andreas Lunde er utnemnd til statssekretær i 50 prosent stilling for næringsminister Iselin Nybø og 50 prosent stilling for olje- og energiminister Tina Bru.

Anders Tyvand er utnemnd til statssekretær for samferdselsminister Knut Arild Hareide.


Regjeringa er utgått frå Høgre (H), Venstre (V) og Kristeleg Folkeparti (KrF). Statssekretærane er:

For statsminister Erna Solberg (H)
Lars Øy (H)
Ingvild Næss Stub (H)
Rune Alstadsæter (H)
Audun Rødningsby (V)
Hans Olav Syversen (KrF)
Oluf Ulseth (H)
Peder Weidemann Egseth (H

For kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V)
Anja Johansen (V)
Grunde Kreken Almeland (V)
Anne Tørå Solsvik (V)

For barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)
Jorun Hallaråker Heggelund (KrF) – permisjon frå 24. september 2020 – 1. juli 2021
Julie Kristine Kordahl (KrF)
Erik Lunde (KrF) – konstituert frå 27. mai 2020 – 26. mai 2021
Ingvild Ofte Arntsen (KrF) – 50 prosent stilling 

For finansminister Jan Tore Sanner (H)
Magnus Thue (H)
Kari Elisabeth Olrud Moen (H)
Geir Straume Olsen (V)
Sverre Vatnar (KrF)
Maria Kristine Strandskog Göthner (H) 

For justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H)
Lars Jacob Hiim (H)
Thor Kleppen Sættem (H)
Hilde Johanne Barstad (H)

For helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)
Anne Grethe Erlandsen (H)
Maria Jahrmann Bjerke (H)
Frøydis Høyem (H)

For utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H)
Audun Halvorsen (H)
Jens Frølich Holte (H) – permisjon frå 1. oktober – 20. januar 2021
Marte Ziolkowski (H) – konstituert frå 1. oktober – 20. januar 2021

For distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H)
Paul Chaffey (H)
Raymond Robertsen (H)

For forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)
Tone Skogen (H)

For kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)
Heidi Karin Nakken (H)
Paal Pedersen (H)

For næringsminister Iselin Nybø (V)
Lucie Katrine Sunde-Eidem (V)
Lars Andreas Lunde (H) – 50 prosent stilling

For samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)
Ingelin Noresjø (KrF)
John-Ragnar Kvam Aarset (H)
Anders Tyvand (KrF)

For landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF)
Widar Skogan (KrF)
Ingvild Ofte Arntsen (KrF) – 50 prosent stilling

For utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF)
Aksel Jakobsen (KrF)

For forskings- og høgare utdanningsminister og arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H)
Aase Marthe Johansen Horrigmo (H)
Vegard Einan (H)
Saida Roshni Begum (H)

For kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V)
Gunhild Berge Stang (V)

For olje- og energiminister Tina Bru (H)
Tony Christian Tiller (H)
Lars Andreas Lunde (H) – 50 prosent stilling 

For klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)
Mathias Fischer (V)
Maren Hersleth Holsen (V)

For fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H)
Trine Danielsen (H)