Endringer i allmenngjøringsforskriftene i transportbransjen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tariffnemnda besluttet 12. oktober 2015 å endre virkeområdebestemmelsene i allmenngjøringsforskriftene i transportbransjen.

Tariffnemnda besluttet 12. oktober 2015 å endre virkeområdebestemmelsene i forskrift 11. mai 2015 nr. 554 om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei og forskrift 27. mai 2015 om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil.

Tariffnemndas vedtak finner du her.