Endringer i bingoregelverket vedtatt

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

De nye endringene i bingoregelverket følger opp stortingsmeldingen fra 2016-2017 Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk.

– Formålet med disse endringene er å styrke bingo som et sosial møtested og spill på det norske markedet, og gi bransjen mulighet for teknisk utvikling, sier kulturminister Trine Skei Grande.

– Samtidig vil dette opprettholde inntektsgrunnlaget til mindre foreninger og lag som mottar overskudd fra bingo, sier kulturministeren.

Endringene åpner blant annet for at personer kan delta i hovedspill på bingo via internett på nærmere vilkår. Lotteri- og stiftelsestilsynet er i denne sammenheng blitt bedt om å evaluere ordningen med nettspill i løpet av to år.

Andre viktige endringer er:

Databingo

  • 30-sekundersregelen er endret slik at det enkelte spill skal ta minimum 30 sekunder.
  • Autoplay er tillatt for innskudd i databingo, men uten at det er tillatt å automatisk overføre gevinster til spillsaldo. 
  • Dagens krav om at det må være innskudd i minimum to av terminalene i et databingonettverk før en kan starte spillet er fjernet.

Gevinstene i hovedspillet

  • Maksimumsgevinsten i hovedspillet er økt fra 5000 kroner til 10 000 kroner.
  • Grensen for jackpotgevinst i hovedspillet er økt fra 70 000 kroner til 100 000 kroner, og dagsgrensen for oppbygging av denne er fjernet.

Andre endringer

  • Tillatelsesperioden er endret fra ett til to år.
  • Det er innført krav om 2 millioner kroner i omsetning i hovedspillet for å kunne ha Belago i et bingolokale.
  • Fordelingsnøkkelen for Belago er endret slik at Norsk Tippings andel er redusert fra 40% til 35%, mens formålsandelen er økt fra 25% til 30%.

Les hele forskriften på Lovdata