Endringer i departementene fra 1. april 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kongen har i statsråd i dag besluttet endringer i departementene.

Kongen har i statsråd i dag besluttet endringer i departementene etter at ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i desember 2015 ble lagt til en egen statsråd i Justis- og beredskapsdepartementet, Sylvi Listhaug.

I den kongelige resolusjonen i dag heter det blant annet:

«Justis- og beredskapsdepartementet (forkortet JD) overtar fra 1. april 2016 ansvaret for integreringssaker, som overføres fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Overføringen innebærer at Integreringsavdelingen flyttes fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet».

«Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet endrer fra 1. april 2016 navn til Barne- og likestillingsdepartementet (forkortet BLD)».

Se den fullstendige kongelige resolusjonen her (pdf).