Endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet har i dag vedtatt endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser (FAT) og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (tollkvoteforskriften).

Forslaget ble sendt på høring 31. oktober 2014 med høringsfrist 12. desember 2014.

Forskriftsendringene innebærer opprettelsen av to særkvoter for import av kjøtt slaktet uten bedøvelse med basis i religiøse tradisjoner. Særkvoten for kosherslaktet kjøtt er på 15 tonn, og særkvoten for halalslaktet kjøtt er på 30 tonn. Landbruksdirektoratet fastsetter årlig tollsats for kvotene. Tollsatsen settes slik at trossamfunnene vil få tilgang på kjøtt til tilnærmet norsk prisnivå.

Forskriftsendringene trer i kraft 20. februar 2015.