Endringer i spesialistforskriften

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse og omsorgsdepartementet har 19. desember 2018 vedtatt endringer i Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). Endringene medfører at spesialistutdanningen av leger i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin (ASA-spesialitetene) blir regulert i spesialistforskriften sammen med de øvrige 43 spesialistutdanningene for leger.

ASA-spesialitetene skiller seg fra de øvrige spesialitetene ved at de for en stor del gjennomføres utenfor sykehusene, primært i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i bedriftshelsetjenesten i virksomheter. Forskriftsreguleringene innebærer blant annet krav om veiledning gjennom hele utdanningsløpet, fortløpende tilbakemeldinger i den daglige arbeidet (supervisjon) og krav om å oppnå læringsmål.

Endringene skal bidra til å heve den medisinskfaglige kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og sikre pasientene et godt tilbud uavhengig av bosted. Erfaring viser også at en tilrettelagt spesialistutdanning styrker rekrutteringen til allmennlegetjenesten.

Forskriftsendringene trer i kraft 1. mars 2019.

Les forskriften her