Energimerkeordningen planlegges overført til Enova

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet tar sikte på å overføre den videre driften og utviklingen av energimerkeordningen for bygg fra NVE til Enova med virkning fra 1. juli 2016.

Departementet har i dag sendt brev til NVE og Enova der de bes om å samarbeide om overføringen. Overføringen inkluderer også ordningen for energivurdering av tekniske anlegg. Tilsynet med ordningene vil fortsatt bli ivaretatt av NVE. Departementet ivaretar forskriftskompetansen vil vurdere nødvendige regelverksendringer.

Energimerkeordningen for bygg har vært i drift siden 2010. Ordningen omfatter drift og utvikling av energimerkesystemet, informasjonsarbeid og veiledning, regelverk og tilsyn. NVE har til nå stått for disse oppgavene. Det har i hovedsak vært høy etterlevelse av kravet om energimerking i boligmarkedet, og ordningen har skapt oppmerksomhet om energieffektivisering i bygg. Departementet er opptatt av at energimerkeordningen skal videreutvikles og ses i sammenheng med andre virkemidler. Ordningen kan for eksempel gi gevinster i et samspill med Enovas informasjonsvirksomhet og programutvikling. Departementet vil komme tilbake til en evaluering av energimerkeordningen.

Les brevet fra departementet her (pdf).