Enighet om ny reindriftsavtale på 136,1 millioner kroner

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble tirsdag kveld enige om ny reindriftsavtale for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Reindriftsavtalen 2019/2020 har en økonomisk ramme på 136,1 millioner kroner. Dette er en økning på 13 millioner kroner sammenlignet med inneværende avtale.

– I år er det fremforhandlet en svært god reindriftsavtale. Den legger opp til at vi skal fortsette å styrke og utvikle reindriftsnæringen som en markedsrettet bærekraftig næring i årene fremover. De som har reindrift som hovedvirksomhet blir prioritert i årets reindriftsavtale, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Gjennom reindriftsavtalen videreføres de direkte tilskuddsordningene som legger til rette for en forutsigbarhet og stabilitet i næringa. I tillegg opprettes en tilskuddsordning for kvinnelige siidaandelsledere. Avtalen prioriterer også støtteordninger for å etablere tilleggsnæringer. Midler til Utviklingsprogrammet blir videreført, og lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften blir en permanent ordning. Økt inntjening gjennom tilleggsnæringer er viktig for å ivareta og utvikle den familiebaserte reindriften.

Reindriftsavtalen 2019/2020 styrker også velferdsordningene. Satsene for tidligpensjon økes betydelig. Det blir også etablert et eget pilotprosjekt som skal styrke helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i reindriften. Distriktstilskuddet økes med 10.000 kroner.

– Økningen av satsene til tidligpensjon vil bidra til raskere generasjonsoverganger. Dette er et viktig strukturtiltak. I tillegg er en satsing på helse, miljø og sikkerhetsarbeid et viktig område som bidrar til å redusere ulykker i næringen, avslutter landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten er enige om ny reindriftsavtale. Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli og Norske Reindriftsamers Landsforbunds (NRL) Ellinor Jamå.
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten er enige om ny reindriftsavtale. Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli og Norske Reindriftsamers Landsforbunds (NRL) Ellinor Marita Jåma. Foto: Landbruks- og matdepartementet.