Enklere og tydeligere landbruksveiforskrift

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. Forskriften er endret i tråd med regjeringens politikk der det blant annet er lagt vekt på å gjøre reglene enklere og tydeligere.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug orienterte om forskriftsendringen da hun i dag innledet på konferansen Skog og Tre 2015. De viktigste endringene i forskriften er blant annet at flere veitiltak enn før kan gjennomføres uten søknad og tillatelse fra kommunen. Dette gjelder bl.a. enklere opprustingstiltak og utbedring av flaskehalser for tømmertransport på gamle veier. Enkle og midlertidige driftsveier kan nå bygges inntil 150 meter uten søknad, en tredobling i forhold til 1996-forskriften. I tillegg er kommunen er gitt mer fleksibilitet til å sette kortere tidsfrist enn før for uttalelser på veisøknader, noe jeg forventer vil bidra til raskere og mer effektiv saksbehandling. 

- Den nye forskriften stiller krav der det er nødvendig, samtidig som den er gjort enklere og mindre byråkratisk. Jeg forventer den vil bidra til raskere og mer effektiv saksbehandling, sier landbruks- og matminister Listhaug. 

Forskriften trer i kraft 1. juli 2015. Forskrift 20. desember 1996 nr. 1200 om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformålopphører fra samme dato. 

Til toppen