Enklere regler for byggesaksbehandlingen

Regjeringen har som mål å gjøre det enklere, raskere og rimeligere å bygge boliger. Departementet har forenklet en rekke regelverk som kan bidra til reduserte byggekostnader. Nå er byggesaksforskriften forenklet.

– Dette er små, men likevel viktige endringer som i sum vil gi en mer effektiv og tryggbyggesaksbehandling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Endringene innebærer at departementet utvider og presiserer hvilke byggetiltak som kan gjennomføres uten at tillatelse fra kommunen er nødvendig. Ved ferdigstillelse skal slike tiltak kun rapporteres inn til kommunen. Selv om tillatelse ikke er nødvendig, minner departementet om at det er viktig å sette seg inn i regelverket før man starter på et byggeprosjekt.

Endringene legger også til rette for at kommunenes saksbehandling ved ileggelse av overtredelsesgebyr blir mer ensartet, betryggende og effektiv.

– Vi har forenklet både reglene og språket i byggesaksforskriften. Når vi nå skriver hva folk kan bygge uten å søke, er det viktig at forskriften også kan forstås av folk som ikke jobber med plan- og bygningsloven til daglig, sier Sanner

Departementet har også gjort språklige endringer i regelverket slik at det blir lettere tilgjengelig for folk flest.

Endringene vil tre i kraft fra 1. januar 2017.

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (Lovdata)

 

Til toppen