Enklere tilsynsordning med tobakk

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt å utsette ikrafttredelse av bevillingsordningen for tobakkssalg. Helse- og omsorgsdepartementet jobber med en enklere og mindre byråkratisk tilsynsordning med tobakksalg som vil bli sendt på høring i løpet våren.

Forrige regjering foreslo en bevillingsordning for salg av tobakksvarer som forutsatte søknadsbehandling og bevillingsutstedelse til utsalgssteder for tobakk. Kostnadene ved bevillingsordningen for kommunene og handelsnæringen ble beregnet til omlag 138 millioner kroner per år. En mindre byråkratisk ordning vil kunne gi betydelige besparelser.

Helse- og omsorgsdepartementet jobber derfor nå med en enklere og mindre byråkratisk tilsynsordning med tobakksalg. Ordningen vil innebære en kommunal registreringsplikt for alle virksomheter som har utsalgssteder som selger tobakk. Departementet har nylig gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede en enkel registerløsning i Altinn. Registerløsningen skal bidra til å øke etterlevelsen av regelverket, særlig når det gjelder salg av tobakksvarer til mindreårige. 

Forslaget til ny tilsynsordning vil bli sendt på høring i løpet av våren 2016. Denne ordningen vil være mer kostnadseffektiv, enklere for kommunene å forvalte og innebære en mer smidig løsning for virksomhetene det skal føres tilsyn med.