Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Er de store IKT-prosjektenes tid forbi?

Hvorfor mislykkes så mange store IKT-prosjekter og hvordan kan vi lære av hverandres suksesser og feil. Difi og Program for bedre styring og ledelse i staten inviterer til frokostseminar om IKT-utvikling i staten.

Tid: 14. september kl. 08-00-10.00
Sted: Difi, Grev Wedels plass 9
Det er også mulig å følge seminaret på nett-TV

Velfungerende IKT-løsninger er avgjørende for verdiskapning og tjenesteyting i Norge. Staten har et stort behov for modernisering og digitalisering. En ikke ubetydelig andel av IKT-prosjektene har store budsjettoverskridelser, og leverer mye mindre nytte enn planlagt. Forskning viser at de mest langvarige og største prosjektene er overrepresentert blant de som mislykkes. Flere statlige etater har måtte stanse eller redusere store og ambisiøse prosjekter. Er det behov for en ny retning for statlige digitaliseringsprosjekter?

Innledere:

Magne Jørgensen, Simula Research Laboratory
Magne Jørgensen har vært ansvarlig for rapporten "Suksess og fiasko i offentlige IKT-prosjekter: En oppsummering av forskningsbasert kunnskap og evidensbaserte tiltak". Han vil gi en oppsummering av sine viktigste funn, og relatere disse til annen forskning på området.

Frede Wiberg Hermansen, Politidirektoratet
Frede Wiberg Hermansen er fagdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet, og har vært en av hovedpersonene bak politiets revurdering av Merverdiprogrammet. IKT-moderniseringen i politiet skal organiseres i mindre og mer fleksible prosjekter. Det vil gi ny funksjonalitet raskere til publikum, samarbeidspartnere og ansatte. Wiberg Hermansen gir sine refleksjoner knyttet til politiets utfordringer og strategiske valg knyttet til digitalisering.

Christine Bergland, Helsedirektoratet
Christine Berland er assisterende helsedirektør og divisjonsdirektør E-helse, og har ledet flere av de store omstillingsreformene i helsesektoren.

Program for bedre styring og ledelse i staten har som mål å skape bedre resultater og gjennomføringskraft i statsforvaltningen. Det har alle ledere i staten som målgruppe, men har særskilt fokus på toppledergrupper. Frokostmøtene er en arena for utveksling av erfaringer mellom statlige etater med felles utfordringer.

PS: Det vil selvfølgelig bli servert frokost.

Til toppen