EU-kommisjonen ber om synspunkter på behov for regulering av finansiell folkefinansiering (crowdfunding)

EU-Kommisjonen sendte 30. oktober på høring en innledende konsekvensvurdering om regulering av finansiell folkefinansiering. Finansdepartementet oppfordrer interesserte aktører til å gi innspill direkte til Kommisjonen.

Kommisjonen varsler at de vurderer å fremme et forslag om regulering av finansiell folkefinansiering i 2018, og ber om tilbakemelding fra berørte aktører innen 27. november 2017.

I notatet presenterer Kommisjonen fire ulike tilnærminger til regulering av finansiell folkefinansiering, og ber om høringsinstansenes syn på hvilken tilnærming EU bør velge. De fire alternativene er: 

  1. Ingen felles regulering
  2. Selvregulering basert på anbefalinger/retningslinjer fra Kommisjonen om hva som bør være industristandarden eller beste praksis for folkefinansieringsplattformer
  3. Regulering av folkefinansieringsplattformer på lik linje med handelsplattformer eller betalingsforetak
  4. Et EU-regelverk for plattformer som ønsker å tilby tjenester på grensekryssende basis i EU, som ikke skal gjelde nasjonale aktører som kun opererer nasjonalt 

Finansdepartementet oppfordrer interesserte aktører til å gi innspill direkte til Kommisjonen.

Les høringsdokumentet og gi innspill her

Til toppen