EU-kommisjonen har publisert et veikart om felleseuropeiske straksbetalinger

EU-kommisjonen publiserte 10. mars 2021 et såkalt «Roadmap» (veikart) om felleseuropeiske straksbetalinger. EU-kommisjonen ønsker å legge til rette for at straksbetalinger kan anvendes på tvers av EU-landene, og vurderer både lovforslag og ikke-lovgivende alternativer.

Veikartet for straksbetalinger er knyttet til EU-strategien for detaljhandelsbetalinger som EU-kommisjonen presenterte i september 2020, som en del av den digitale finanspakken.

Se EU-kommisjonens høring om strategi for betalingstjenester og digital finans.

Veikartet er åpent for tilbakemelding frem til 7. april 2021.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill via EU-kommisjonens nettsider.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill til eventuell norsk posisjon innen fredag 2. april 2021. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.