ExtraStiftelsen mottar 305,7 millioner kroner fra Norsk Tippings overskudd

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- ExtraStiftelsen gjør det mulig for frivillige helse- og rehabiliteringsorganisasjoner å gjennomføre innovative prosjekter innen helse og forskning. ExtraStiftelsen er en viktig bidragsyter til å sikre ny kunnskap om bedre helse og økt deltakelse i helsefrivillighet, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

6,4 prosent av overskuddet fra spillevirksomheten i Norsk Tipping fordeles til helse- og rehabiliteringsformål, fordelt gjennom ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (ExtraStiftelsen).

I tråd med regelverk får ExtraStiftelsen utbetalt 4/12 av forventet overskudd i januar året etter regnskapsåret. Resterende beløp utbetales etter at Norsk Tippings generalforsamling har fastsatt selskapets endelige overskudd for foregående år. ExtraStiftelsen mottok i januar 101,4 millioner kroner av forventet overskudd i 2018 fra Norsk Tipping AS.  Sluttutbetaling til ExtraStiftelsen i 2019, i henhold til Norsk Tipping AS' årsresultat for 2018 er på kroner 204,3 millioner kroner.  ExtraStiftelsen mottar totalt 305,7 millioner kroner fra overskuddet til Norsk Tipping i 2019.