Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Færre midlertidige ansatte ved universitetene og høyskolene, men store variasjoner

Andelen midlertidig ansatte i universitets- og høyskolesektoren er nå totalt 13,7 prosent, viser nye tall. Det er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra i fjor.

- Fast ansettelse skal være hovedregelen i det norske arbeidslivet og slik bør det selvsagt også være i universitets- og høyskolesektoren. Det er en ukultur å ansette folk midlertidig der man kunne ansatt fast. Derfor innkalte jeg i mars en del rektorer og ba dem ta grep for å få ned midlertidigheten. Nå ser vi resultatene av dette arbeidet, sier forsknings– og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Pilene peker i riktig retning

Universitets- og høyskolesektoren har en mye større andel midlertidig ansatte enn snittet for arbeidslivet. Mens tallene fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning viser at 13,7 prosent var midlertidig ansatt ved statlige universiteter og høyskoler er midlertidigheten i arbeidslivet ellers på 8,7 prosent.

– Det er bra at de nye tallene viser at det går i riktig retning. Jeg ser at flere institusjoner har gjort en kjempeinnsats for å få ned antallet midlertidig ansatte. Samtidig går det for sakte, og det er altfor store variasjoner mellom institusjonene. For noen går det til og med i feil retning, sier Nybø.

Fortsatt en jobb å gjøre

Selv om andelen midlertidige har gått ned totalt sett, har andelen midlertidig ansatte økt ved ni institusjoner.

Se liste over andelen midlertidig ansatte ved alle de statlige utdanningsinstitusjonene lenger ned i saken.

- Høy bruk av midlertidighet er uheldig for både rekrutteringen til institusjonen og for den enkelte ansatte. Det er et ledelsesansvar å redusere midlertidigheten, og jeg forventer at rektor og styret ved universiteter og høyskoler med høy midlertidighet tar tak i problemet. Det er ingen gode grunner til at det skal være så store forskjeller i bruken av midlertidighet mellom sammenlignbare institusjoner, sier Nybø.

Vil ha forslag til konkrete tiltak

På møtet med rektorene i vår ble vi enige om å sette ned en arbeidsgruppe med HR-direktører for å se på dette problemet, sier Nybø.

Innen utgangen av året skal arbeidsgruppen  levere en rapport til Kunnskapsdepartementet. Den skal inneholde konkrete forslag til tiltak som raskt kan bidra til å redusere midlertidigheten.

- Når jeg får rapporten vil jeg ta en vurdering på hva som blir neste steg. Jeg vil ha ned bruken av midlertidige stillinger og er utålmodig for resultater, sier Nybø.

Tabell: Andel midlertidige årsverk i undervisnings- og forskerstillinger, saksbehandler/utrederstillinger og støttestillinger til undervisning og forskning, 2009-19

  2009  

  2010  

  2011  

  2012  

  2013  

  2014  

  2015  

  2016  

  2017  

  2018  

  2019  

18,4

17,7

17,9

16,8

16,1

16,0

15,8

15,7

15,2

14,9

13,7

Kilde: DBH

Tabell: Andel midlertidige årsverk i undervisnings- og forskerstillinger, saksbehandler/utrederstillinger og støttestillinger til undervisning og forskning, 2009-19

 

  2009  

  2010  

  2011  

  2012  

  2013  

  2014  

  2015  

  2016  

  2017  

  2018  

  2019  

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

25,1

23,6

24,7

22,0

19,9

18,6

18,9

17,5

18,1

19,6

20,0

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

20,4

20,2

19,4

17,5

16,6

15,6

15,9

15,8

16,2

17,5

18,6

Universitetet i Oslo

22,0

21,6

22,0

20,1

19,0

19,6

19,4

19,9

19,3

17,9

15,5

Universitetet i Stavanger

16,2

16,1

17,4

16,0

15,9

16,0

16,0

15,7

16,3

15,2

14,6

Universitetet i Sørøst-Norge

17,3

14,8

13,5

12,2

13,3

13,7

11,8

13,1

13,5

13,3

13,9

Nord universitet

16,4

15,3

14,2

12,9

12,9

13,9

12,1

15,0

13,5

13,4

12,3

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

16,2

15,6

15,8

15,3

14,1

14,1

15,7

15,0

13,3

14,5

11,6

Universitetet i Agder

14,9

12,5

9,7

10,1

8,5

9,0

9,9

10,4

12,1

12,1

11,6

OsloMet – storbyuniversitetet

12,7

13,7

12,6

11,8

12,9

11,6

11,9

11,5

10,9

10,8

11,2

Universitetet i Bergen

16,6

17,8

19,8

20,9

18,3

19,1

18,8

18,8

16,2

13,0

10,9

Delsum universiteter

18,6

18,1

18,3

17,2

16,1

16,1

16,3

16,2

15,5

15,2

13,9

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

20,5

21,8

27,0

28,0

32,8

24,9

21,0

13,7

9,2

9,8

15,3

Norges idrettshøgskole

25,4

20,8

24,8

21,9

20,9

17,9

15,6

14,8

18,8

12,4

13,8

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

17,4

16,5

15,4

13,4

8,3

13,8

14,6

16,6

15,5

12,6

9,9

Norges handelshøyskole

7,3

5,9

6,4

10,6

11,8

12,0

10,9

11,0

12,0

11,4

9,8

Norges musikkhøgskole

15,4

11,3

14,3

16,8

16,8

18,7

7,6

8,5

7,1

10,1

7,8

Kunsthøgskolen i Oslo

26,0

28,4

27,2

26,7

26,9

31,6

4,2

4,8

5,1

8,0

7,0

Delsum statlige vitenskapelige høyskoler

16,8

15,5

16,9

17,7

17,7

18,3

11,7

11,4

11,4

10,8

10,2

Samisk høgskole

48,6

46,4

46,0

26,3

28,7

25,5

25,5

24,3

23,5

27,7

29,7

Høgskulen i Volda

23,8

18,5

16,0

13,1

16,1

12,5

14,8

12,2

11,9

13,7

16,3

Høgskolen i Innlandet

12,5

12,2

14,9

11,1

13,4

12,1

12,2

11,4

14,4

13,5

12,6

Høgskulen på Vestlandet

17,0

13,6

14,4

15,0

16,2

16,0

14,1

14,7

14,8

15,3

12,3

Høgskolen i Østfold

13,8

15,9

12,7

12,7

9,8

11,8

10,0

11,9

9,1

10,1

10,8

Delsum statlige høyskoler

17,2

15,2

15,4

13,8

14,8

14,2

13,3

13,4

13,8

14,1

13,0

Sum

18,4

17,7

17,9

16,8

16,1

16,0

15,8

15,7

15,2

14,9

13,7

Fra og med 2015 telles ikke åremålsstillinger som midlertidigeKilde: NSD

 

Til toppen