Flere deltidsansatte kan bli medlem i Statens pensjonskasse

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å redusere minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og to andre pensjonsordninger.

Arbeids- og sosialdepartementet fremmet i dag et lovforslag om å redusere minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, pensjonsordningen for sykepleiere og pensjonsordningen for apotekvirksomhet, fra 14 timer per uke til 20 prosent av full stilling. Forslaget er fremmet på bakgrunn av en dom i Arbeidsretten i 2013, hvor retten kom til at en tariffavtalt minstegrense i kommunal sektor på 14 arbeidstimer per uke var ulovlig diskriminering av deltidsansatte. 

-De private pensjonsordningene har en minstegrense på 20 prosent, og jeg mener det er riktig å redusere minstegrensen for rett til medlemskap i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene til samme nivå. Det vil bidra til at deltidsansatte i større grad enn i dag får mulighet til å tjene opp pensjonsrettigheter. Samtidig avveier den foreslåtte grensen på en god måte hensynet om å begrense antallet tilfeller der deltidsansatte i svært små stillinger betaler premieinnskudd uten å få utbetalt pensjon senere, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.