Flere EØS-borgere kan komme til Norge

Dette innholdet er mer enn 6 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Regjeringen har besluttet å endre bortvisningsforskriften, slik at blant annet flere EØS-borgere som skal arbeide her, kan reise inn i Norge.

- Nå har vi gjort endringer i regelverket som innebærer at flere EØS-borgere som skal arbeide her, kan komme til Norge, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Blant annet vil det ikke lenger være et vilkår om at den enkelte EØS-arbeidstaker er ansatt i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft. Det vil heller ikke lenger være et krav om at EØS-arbeidstakere hadde påbegynt arbeidet i Norge før innreiserestriksjonene ble innført 16. mars 2020.

Reglene om karantene vil imidlertid gjelde også for arbeidskraft fra EØS-området.

- Regjeringen jobber kontinuerlig med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn. Regelendringene vi nå har gjennomført er viktige for å lette flyten av arbeidskraft, og vil bidra til mindre usikkerhet knyttet til hvem som har rett til innreise og hvem som risikerer å bli bortvist, sier Mæland.