Flere jobber med oppdrett

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Oppdrettsnæringen gir stadig flere arbeidsplasser. Det er godt nytt for Norge, men også for de kommunene som huser laksen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Ved utgangen av 2014 var det 5700 mennesker som jobbet direkte med oppdrett av laks og ørret, viser tall fra Fiskeridirektoratet. Det er en økning på 20 prosent de siste fem årene.

- Regjeringen vil at flere unge skal satse på fiskeri og havbruk. Vi jobber med å øke rekrutteringen. Da er det supert å se at det blir stadig flere arbeidsplasser i næringen. Fiskeri og havbruk er viktige for norsk verdiskaping. Jeg håper særlig ungdommene ser hvilke rike muligheter som finnes i denne næringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Havbruksnæringen sysselsetter mer enn 20 000 årsverk, inkludert foredling og andre tilknyttede yrker. De fleste holder til i Hordaland, Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

- Finnmark har hatt en eventyrlig vekst på nesten 75 prosent de siste fem årene. Det vitner om gode forhold, flinke folk og en vilje til å satse. Finnmark har også lave lusetall. Det viser at vekst er mulig når miljøet gir grønt lys, sier fiskeriminister Aspaker. 

VEKST I OPPDRETT AV LAKS OG ØRRET

Fylke

2010

2011

2012

2013

2014

Økning i prosent fra 2010 - 2014

Totalt

Totalt

Totalt

Totalt

Totalt

Finnmark

289

276

363

454

500

73 %

Troms

410

414

426

571

542

32 %

Nordland

769

910

952

939

901

17 %

Nord-Trøndelag

338

383

407

378

380

12 %

Sør-Trøndelag

456

537

573

525

636

40 %

Møre og Romsdal

608

649

697

607

624

3 %

Sogn og Fjordane

360

442

406

402

432

20 %

Hordaland

1056

1156

1130

1204

1232

17 %

Rogaland

403

378

355

390

419

4 %

Øvrige fylker

104

101

58

59

62

-40 %

Nasjonalt

4793

5246

5367

5529

5728

20 %

Kilde: Fiskeridirektoratet