Flere land reduserer bruk av antibiotika i matproduksjonen

En fersk rapport fra det europeiske legemiddelverket viser at Norge bruker minst antibiotika i matproduksjonen sammenlignet med 30 andre europeiske land.

– Det er bra at vi makter å halde resistensproblemet på eit lågt nivå i vårt eige land. Måla i Regjeringa sin strategi på dette området er redusert og riktigare bruk av antibiotika, auka kunnskap om kva som driv utvikling og spreiing av resistens, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Det er gledeleg å sjå at fleire europeiske land no har redusert bruken av antibiotika i matproduksjonen, men det er framleis mykje som må gjerast, sier Dale.

Forskning.
Forskning. Foto: Colourbox

Arbeidet med å redusere bruk av antibiotika i matproduksjonen gir resultater. Rapporten viser at den totale omsetningen av antibiotika har gått ned med 13,4 prosent fra 2011 til 2015. I 2015 deltok 30 europeiske land i undersøkelsen, men kun 25 land har sendt inn data i hele femårsperioden.

Det er likevel store forskjeller i salgstallene av antibiotika mellom landene. Norge ligger aller lavest med 2,9 mg/pr kg kjøtt, etterfulgt av de nordiske landene. De landene som har de høyeste salgstallene, som Kypros og Spania, ligger på over 400 mg/pr kg kjøtt. Det europeiske legemiddelverket peker på at forskjellene kan ha ulike årsaker. Noen land har gjennomført kampanjer som informerer aktører om riktig og restriktiv bruk av antibiotika. Det gir også økt forståelse i befolkningen om faren ved antibiotikaresistens. Land har også ulike besetningstørrelse og utbredelse av antibiotikaresistens. Enkelte av landene hadde ikke gode nok metoder for innsamling og rapportering av data i begynnelsen av femårsperioden. 

Til toppen