Flere lærerspesialister

Regjeringen forlenger og utvider ordningen med lærerspesialister i skolen. I tillegg dobles antallet studieplasser ved spesialistutdanningene.

Satsingen på lærerspesialister og spesialistutdanninger er en del av Lærerløftet til regjeringen. Forsøket skal gi dyktige lærere en karrierevei i skolen, samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. 

–Interessen for å være med på pilotene har vært stor, og vi inviterer kommuner, private skoleeiere og fylker til å melde sin interesse for en ny toårs periode. Vi øker antallet fra 205 til 300 lærerspesialister slik at enda flere skoler kan nye godt av ordningen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tilbudet har vært rettet mot realfag- og norsklærere, men utvides nå også til å gjelde praktisk-estetiske fag og yrkesfag.

Pådriver for skoleutvikling
–Gode skoler består av gode lærere som samarbeider, og som i fellesskap tar ansvar for at elevene lærer. Lærerspesialistene skal være de som går foran for å få bedre undervisning ved sin skole, og erfaringene så langt er positive, sier Røe Isaksen.

Det stilles høye krav til lærere som ønsker å søke på funksjon som lærerspesialist. Det gjelder både formelle og erfaringsbaserte kvalifikasjoner. Lærerspesialistene skal for eksempel kunne gjennomføre faglig skolebasert vurdering, ta initiativ for å heve kollegenes kompetanse, gi veiledning til andre lærere på skolen og lede faglige prosjekter. Lærerspesialistene kan velge mellom to ulike lønnsmodeller – én med ekstra lønn og én med en kombinasjon av ekstra lønn og noe redusert undervisning.

Dobler antallet studieplasser for lærerspesialister
Som en del av forsøket med lærerspesialister, fikk NTNU og Universitetet i Stavanger i fjor i oppgave å starte egne spesialistutdanninger i matematikk og norsk på masternivå for 43 lærere. Fra høsten 2017 har regjeringen nå bestemt at antallet skal økes med ytterligere 45, fordelt på de to lærestedene.

–Dette er spesialister som skal bli kjempegode både faglig i norsk eller matematikk og i fagdidaktikk. Og dette er kunnskap som skal komme lærerkollegaer til gode når de kommer hjem til sine skoler. De blir blant annet gode på å observere andre læreres opplegg og det å veilede. På den måten skal de bidra til faglig utviklingsarbeid og mer læring for elevene, sier Torbjørn Røe Isaksen.
 
Staten finansierer studieplass og bidrar med økonomisk støtte til studentene med et statlig bidrag på 180 000 kr per 30 studiepoeng.

Mer informasjon om studietilbudet ved NTNU

 

Mer informasjon om studietilbudet ved Universitetet i Stavanger

 

 

Til toppen