Flere tar lærerutdanning

3723 studenter startet i høst på en lærerutdanning. Det er om lag 400 færre enn i fjor, men en økning på over 1300 lærerstudenter siden 2008.

Til tross for det store antallet lærerstudenter som møtte opp til studiestart, var det 585 studieplasser som ikke ble fylt opp. I fjor høst var antallet tomme studieplasser på lærerutdanningene 282.

– Vi skulle gjerne sett at enda flere av de ledige studieplassene ble fylt opp. Jeg er likevel godt fornøyd med at så mange kvalifiserte og motiverte studenter har startet på en lærerutdanning denne høsten, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

De siste åtte årene har mellom 300 og 600 studieplasser på landets lærerutdanninger stått tomme. I samme periode har antallet studieplasser ved lærerutdanningene økt kraftig - fra om lag 3000 studieplasser i 2008 til om lag 4000 studieplasser i år.

Flest ledige plasser i Nord-Norge

På landsbasis ble 93 prosent av planlagte studieplasser på lærerutdanningene fylt i høstens opptak. Ved lærerutdanningene i Nord-Norge ble 58 prosent av studieplassene fylt.

– Rekrutteringen til lærerutdanningene i Nord-Norge er for lav. Særlig alvorlig er det at antall studenter som begynner på grunnskolelærerutdanning for trinn 1 – 7 har gått ned. Sammen med lærerutdanningsinstitusjonene og relevante skolemyndigheter vil vi nå se på hva som kan gjøres for å styrke rekrutteringen av kvalifiserte studenter, understreker Røe Isaksen.

I underkant av 30 prosent av de ledige studieplassene på grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 ble fylt opp i Nord-Norge.  Til sammenlikning ble 75 prosent av plassene på denne utdanningen fylt på landsbasis.  Lærerutdanningene i Nord-Norge består av Nord universitet, Universitetet i Tromsø og Samisk høgskole. Studiesteder i Nord-Trøndelag, som er som er en del av Nord Universitet, inngår ikke i statistikken.

Skjerpede karakterkrav

Fra i høst måtte søkerne ha karakteren fire i matematikk fra videregående skole, for å komme inn på en lærerutdanning. På sikt vil regjeringen skjerpe opptakskravet også i norsk og engelsk.

− Vi var forberedt på en større nedgang i antallet som startet på lærerutdanning i høst. Da kravet om 35 skolepoeng og karakteren tre i norsk og matematikk ble innført i 2005, var nedgangen større. Den gang så vi at antallet som begynte på en lærerutdanning tok seg opp igjen, og vi forventer det samme nå. Vi innfører en mer attraktiv lærerutdanning som vi tror vil tiltrekke seg flere studenter og øke prestisjen til yrket, sier Røe Isaksen.

Høsten 2017 innfører regjeringen femårig mastergradsutdanning for alle grunnskolelærere.

Mindre frafall

Det er sammenheng mellom hvilke karakterer studentene har fra videregående skole, og om de greier å fullføre utdanningen de starter på eller ikke. Av de som begynte på grunnskolelærerutdanningen høsten 2010 var bare om lag halvparten ferdig utdannet fire år senere.

– Resultatene fra nasjonal deleksamen i matematikk i grunnskolelærerutdanningen viser betydelig mindre stryk blant studenter som har karakter fire eller bedre i matematikk fra videregående. Ved å skjerpe karakterkravet vil antall studenter som gjennomfører utdanningen trolig øke, sier kunnskapsministeren.

Figuren viser antall oppmøtte studenter og tomme studieplasser totalt for lektorutdanningen, Grunnskolelærer 1-7 og Grunnskolelærer 5-10 (allmennlærerutdanning i 2008 og 2009).
Figuren viser tomme studieplasser ved lærerutdanningene i Nord-Norge fra 2010 til i dag. I dag er dette Nord universitet, Samisk høgskole og Universitetet i Tromsø. Studiesteder i Nord-Trøndelag som er underlagt NU, inngår ikke i statistikken.

Fakta om lærerutdanning

  • Lærere i grunnskolen blir i hovedsak utdannet gjennom grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10 (allmennlærerutdanning frem til 2010) og lektorutdanning for trinn 8-13.
  • De siste ti årene har antall studieplasser i grunnskolelærerutdanningene og lektorutdanningen økt med ca. 1200 plasser.
  • Antall studieplasser reguleres ut fra behov og kapasitet til enhver tid. Universiteter og høyskoler kan omdisponere studieplasser som ikke fylles.
  • I 2005 ble det innført krav om karakteren 3 i norsk og matematikk, og minst 35 skolepoeng, for opptak til allmennlærerutdanning (grunnskolelærerutdanning fra 2010). Samme krav ble innført for opptak til lektorutdanningen i 2009.
  • Fra i høst måtte søkerne ha karakteren fire i den enkleste matematikken fra videregående skole, eller bestått et mer krevende programfag i matematikk, for å komme inn på en lærerutdanning. På sikt vil regjeringen skjerpe opptakskravet også i norsk og engelsk. 
Til toppen