Forbedret prosess for oppgjør etter dødsfall

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Prosessen i etterkant av et dødsfall er manuell og papirbasert og dermed komplisert for etterlatte. Det ønsker regjeringen å forenkle og forbedre.

Kirkegården ved Alversund kirke
Foto: B. Ystebo / Flickr

– Mange etterlatte sier at det er komplisert, tidkrevende og dyrt å få orden på boet, forsikringer og pensjon. Dette er belastende i en sårbar fase. Som et ledd i regjeringens forenklingsarbeid for næringslivet, skal det lages en digital løsning som leder de etterlatte gjennom en mye enklere prosess, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Dette er et av tiltakene som har kommet fram gjennom satsingen Digitalt samarbeid mellom privat og offentlig sektor for finansbransjen. Det arbeides med forenklinger gjennom digitalisering og deling av data i store deler av denne prosessen.

Forenkling for de etterlatte


– Finansbransjen, Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, NAV, Politiet og Domstoladministrasjonen har vært involvert i idé- og analysefasen. Fokus er på forenkling for de etterlatte, og som en bonus vil det også ligge besparelser for de mange offentlige etater og noe for privat næringsliv, sier Røe Isaksen.

Totalt antas det et potensial for en årlig besparelse på om lag 1 milliard kroner, med over halvparten på de etterlatte, mye på offentlige instanser og noe for den delen av næringslivet som er involvert i prosessen.

Man ser for seg en digital løsning som «tar de etterlatte i hånden» og leder dem gjennom en forenklet prosess.

  • Det blir færre aktiviteter å forholde seg til gjennom et felles grensesnitt for å få oversikt over boet og tildele rettigheter.
  • Redusert tid til å få oversikt over boet og dermed raskere oppgjør.
  • Rettmessige utbetalinger av pensjon og forsikring avklares og skjer hurtigere.

For det offentlige medfører dette:

  • En felles digitalisert løsning gir en ensartet måte å levere ut kontoopplysninger på, og gir effektiv saksbehandling.
  • En heldigital løsning øker kvaliteten på data, samt bedrer sikkerhet og sporbarhet.
  • Trygghet for at de etterlatte får det de har krav på.