Foreldre får dekket reiseutgifter

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Begge foreldre skal i fremtiden få dekket reiseutgifter når barnet deres legges inn på institusjon. Det er en av endringene i de nye reglene for pasientreiser.

I dag dekkes som regel bare utgiftene for én av foreldrene. Det kan oppleves som urimelig, særlig ved akutte innleggelser der foreldre har stort behov for å være sammen med barna sine.

-          Vi ønsker at begge foreldre skal ha like rettigheter og legge til rette for at familien kan være samlet i en vanskelig situasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 Regjeringen forenkler, fornyer og forbedrer

De nye reglene for dekning av utgifter ved pasientreiser er både forenklet og modernisert. Det blir mulig å sende inn krav elektronisk og det blir færre krav til dokumentasjon.

- Dette er et ledd i arbeidet med å gjøre helsetjenesten mer pasientvennlig og mindre byråkratisk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dagens pasientreiseordning er tungvint og gammeldags. Pasientene må ta vare på alle kvitteringer og all dokumentasjon. Krav om dekning av utgifter kan bare sendes per post. Med den nye ordningen hentes informasjon om gjennomført behandling automatisk fra registre. Det vil være en stor forenkling for pasientene, som dermed kan fremme krav om å få dekket reiseutgifter med noen få tastetrykk.

Dagens regelverk kan være vanskelig å forstå. Pasientene får dekket utgifter til billigste rutegående transport. Regjeringen erstatter dette med en enkel standardsats per kilometer. Satsen blir den samme uansett om pasienten har reist kollektivt, med bil eller på annen måte. Dette er enkelt å forholde seg til og gir valgfrihet for pasientene.

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på at de nye reglene i kraft i løpet av 2016.