Forenklingsarbeidet fortsetter: Skal bli enklere å importere drømmebilen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Det er unødvendig komplisert å få godkjent biler som er bruktimportert fra utlandet. Nå sendes forslag til nye og forenklede regler ut på høring. De foreslåtte endringene skal gjøre det lettere for bilentusiastene å få godkjent drømmebilen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vegdirektoratet har nå sendt på høring en rekke forslag til forenklinger i regelverk for kjøretøy og tilhenger. Endringene innebærer blant annet nye særbestemmelser for godkjenning av bruktimporterte biler som oppfyller kravene for godkjenning i andre EØS-land eller i USA. 

Oppmyking av krav for tilhenger, lys, originalitet
Det foreslås oppmyking av kravene til "originalitet" og tilpasning til europeiske lysbestemmelser. Tilhenger tilpasset amerikansk bil skal også kunne godkjennes på visse vilkår. Forslaget innebærer at også tyngre kjøretøy og tilhengere blir omfattet av særbestemmelsene. Det foreslås som begrensning at kjøretøyet må ha vært registrert i minimum seks måneder før det kan godkjennes etter særbestemmelsene.

– Mange har opplevd dagens ordninger som unødvendig restriktive og byråkratiske. I dag tolkes regelen som om kjøretøyet nærmest må være fabrikkny for å anses som original. Enkelte har opplevd at gammel bil med nytt panser har vært forklaring på at bruktimportert bil er nektet registrering. Vi tar nå grep for å gjøre dette enklere, sier samferdselsministeren.

Nedvekting – endring av vekt blir lov
I tillegg foreslås det nye bestemmelser for nedvekting av personbiler fra over 3500 kg til under 3500 kg.

– Mange har opplevd en slik prosess som urimelig komplisert. Nå forenkler vi dette. Dette er foreslått med særlig med tanke på amerikanske personbiler som i utgangspunktet hadde vekt under 3500 kg fra fabrikken, sier Solvik-Olsen.

Forenklingsarbeidet fortsetter - flere høringer i høst
Nå ser vi resultatene av et lengre arbeid som vi igangsatte tidlig etter regjeringsskiftet i 2013. Dette handler om kjøretøytekniske spørsmål, og mye av dette har vært kompliserte saker som involverer internasjonalt regelverk, og hvor landene har en felles interesse i å opprettholde forutsigbare og harmoniserte regler. Sammen med Vegdirektoratet har vi funnet handlingsrom til å lage bedre norske løsninger enn det vi har i dag. Planen er å få endringer på plass fra årsskiftet eller tidlig 2016, sier Solvik-Olsen.

– Jeg er svært fornøyd med at disse sakene nå kommer på høring. De foreslåtte endringene skal gjøre hverdagen enklere for både bilentusiaster og næringsliv som ønsker litt spesielle biler.

Det er flere saker på vei. Det vil i løpet av høsten komme forslag om andre størrelser på bilskilt og nye breddekrav på bobiler. Regjeringen jobber også med å endre bompengesystemet slik at bobiler og store pickups behandles som personbiler og ikke som vogntog.

Endringer i EU-kontroll – sendt på høring
Mange høringer har også allerede blitt sendt ut. I August ble forslag til endringer om EU-kontroll sendt på høring. Der foreslår Vegdirektoratet mindre hyppige kontroller for større personbiler, bobiler, campingbiler og veteranbiler. Blant annet skal bobiler på opp til 7,5 tonn ha samme kontrollintervaller som vanlige personbiler.Vegdirektoratet har også nylig justert praksis for å stille krav til lysutrustning på bevaringsverdige kjøretøy som er 30 år eller eldre. 

Se hele høringen på Vegdirektoratet sine nettsider

Nedlastbart bilde på Flickr: