Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Foreslår videreføring av prøveordning for jerv

Klima- og miljødepartementet foreslår en midlertidig videreføring av adgangen til å bruke kunstig lys ved åtejakt på jerv, og elektronisk overvåking av fangstbås. Adgangen til dette falt bort 15. februar 2018.

Departementet har mottatt henvendelser fra flere om at det er ønskelig at adgangen til bruk av kunstig lys og elektronisk overvåking i prosjektområdene videreføres, selv om vi nå er i en fase der Miljødirektoratet evaluerer prøveordningen.

- Jakt på jerv er utfordrende. Vi mener derfor det er hensiktsmessig å midlertidig videreføre prøveprosjektet med nye virkemidler, samtidig som Miljødirektoratet gjennomfører evalueringen som planlagt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Bakgrunnen for prøveprosjektet

En stor del av uttakene av jerv skjer gjennom hiuttak. Hiuttak er kontroversielt, og det er dyrt og tidkrevende. Det er derfor et mål å få prøvd ut virkemidler som kan effektivisere lisensfellingen, og dermed redusere behovet for hiuttak.


På grunn av dette besluttet departementet i 2015 å midlertidig åpne for bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv, samt elektronisk overvåking av fangstbås for jerv. Dette var for prosjekter godkjent av Klima- og miljødepartementet. Formålet var at disse tiltakene skulle prøves ut av ulike aktører i ulike områder i en periode frem til 15. februar 2018. Departementet har gitt tillatelse til i alt ti prøveprosjekter.

Evaluering av prøveprosjektet

Miljødirektoratet vil evaluere prøveordningen, og gi en faglig anbefaling til departementet i løpet av høsten 2018.

Høringsinnspill

Høringssvar kan sendes inn på skjemaet som du finner her på høringssiden innen utgangen av 8. oktober 2018.

 

Til toppen