Forhandlingene om Reindriftsavtalen 2019/2020 - NRLs krav

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) overleverte Staten ved Landbruks- og matdepartementet, 9. januar, sitt krav til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2019/2020. Kravet har en økonomisk ramme på 192,96 millioner kroner, en økning på 69,86 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale på 123,1 millioner kroner. Dette utgjør en økning på om lag 57 prosent.

I sitt krav viser NRL til en rekke tiltak som de mener er viktige å få gjennomført for å kunne oppnå målene om en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift. I den forbindelse understrekes betydningen av at reindriftsavtalen skal være et verktøy for å videreutvikle den tradisjonelle reindriften, der målet er å legge til rette for en positiv og framtidsrettet næring i alle deler av landet.

For avtaleåret 2019/2020 har NRL krevd en økning av de frie midlene over RUF, økning av distriktstilskuddet for å styrke distriktenes arbeid med arealsaker og lovpålagte oppgaver, styrking av ordningen knyttet til tidligpensjon, styrking av velferdsordningene, styrking av reindriftskvinnenes stilling i reindriften, samt styrking av HMS-tjenesten. Videre ønsker NRL å prioritere en styrking av siidaandelens økonomi og en økning av særskilt tilskudd til sitjeandeler i Trollheimen.

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) Ellinor Marita Jåma overleverte NRLs krav til Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli.
Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) Ellinor Marita Jåma overleverte NRLs krav til Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Det er et omfattende krav som NRL i dag har overlevert Staten. Kravets økonomiske ramme og innretning tilsier at det vil bli krevende forhandlinger, sier lederen av Statens forhandlingsdelegasjon, ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli.

Statens tilbud legges frem den 31. januar. I henhold til hovedavtalen skal forhandlingene være avsluttet innen 1. mars 2019.