Satser på forskning og utvikling innen global helse

Utenriksdepartementet inngår rammeavtale med Folkehelseinstituttet (FHI) om forskning og utvikling innen global helse.

Oppgavene spenner vidt, fra utarbeiding av utredninger og analyse, til å arrangere og delta i konferanser og workshops. Christian Michelsens Institutt i samarbeid med Universitetet i Bergen, og Institutt for fredsforskning (Prio) ble innstilt på henholdsvis andre og tredje plass, og vil også bli tildelt oppdrag under rammeavtalen.

- Global helse har lenge vært et satsingsområde for utenrikstjenesten. Vi ser fram til å styrke samarbeidet med FHI på dette feltet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

- FHI demonstrerer overbevisende helsefaglig styrke og bred kompetanse innenfor tradisjonelle og prioriterte områder for norsk helsebistand ‒ som mødre- og barnehelse, seksuell og reproduktiv helse, smittsomme sykdommer, ikke-smittsomme sykdommer og styrking av helsesystemer ‒ i tillegg til pandemier, klimaendringer, ernæring, helseøkonomi og utvikling av digital teknologi. De viser også til behov for innsats på nye, framvoksende områder, og de har erfaring med målrettet formidling til ulike aktører, inkludert i lav- og mellominntektsland, sier Ulstein.

Folkehelseinstituttet har oppdrags- og tilskuddsavtaler med Norad og er også engasjert av internasjonale institusjoner og organisasjoner. Men dette er første gang FHI inngår rammeavtale med UD innen forskning og utvikling.

- Dette er svært gledelig for oss. Vi ser fram til å arbeide sammen med UD og bidra til å møte globale utfordringer med kunnskap som virkemiddel. Koronapandemien bekrefter at helse og utenrikspolitikk er tett sammenvevd, sier direktør Camilla Stoltenberg ved FHI. 

Pressekontakt: Tuva Bogsnes, tuva.bogsnes@mfa.no , mob.:93 23 18 83