Forslag om redusert alkoholavgift på øl fra små bryggerier

Finansdepartementet har i dag bedt Skattedirektoratet om å utarbeide høringssak om redusert alkoholavgift på øl fra små ølbryggerier.

Bakgrunnen er et forslag fra Bryggeri- og drikkevareforeningen. Etter foreningens forslag skal det for øl over 3,7 til og med 4,7 volumprosent gis 20 prosent avgiftsrabatt for de første 50 000 literne, 15 prosent rabatt for volum mellom 50 000 og 100 000 liter, 10 prosent rabatt for volum mellom 100 000 til 150 000 liter, og til sist 5 prosent rabatt for volum mellom 150 000 til 200 000 liter. Reduksjonen skal gjelde øl fra både norske og utenlandske små bryggerier. Som små ølprodusenter anses etter forslaget bryggerier med produksjonsvolum under 500 000 liter.

Finansdepartementet vil vurdere saken nærmere etter at høringen er avsluttet.

Se brevet til Skattedirektoratet

Til toppen