Forsvarsmateriell er etablert

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I april 2015 besluttet regjeringen å opprette etaten Forsvarsmateriell direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Etaten skal ha ansvaret for materiellinvestering og materiellforvaltning i forsvarssektoren. 1. januar ble Forsvarsmateriell formelt etablert, og i dag ble etableringen markert.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under åpningen av den nye etaten Forsvarsmatriell.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under åpningen av den nye etaten Forsvarsmatriell. Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret

- Forsvarsmateriells oppdrag og eksistensberettigelse ligger å utføre oppgavene til understøttelse for Forsvaret og landets forsvarsevne. Til syvende og sist handler alt om å bidra til å levere operativ evne – slik det er i hele sektoren, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under åpningen.

Forsvarsmateriell har om lag 1.300 ansatte og disponerer nesten en fjerdedel av forsvarsbudsjettet. Hovedoppgavene er å planlegge, anskaffe og forvalte materiell til forsvarssektoren.

- Regjeringen, og jeg, har høye forventninger til Forsvarsmateriell. Hensikten med etableringen er å oppnå en mer effektiv investeringsprosess med bedre kontinuitet og en kortere gjennomføringstid i prosjektene og kortere og mer effektive styringslinjer. Når vi sitter med fugleperspektivet, ser vi også hvor strategisk viktig dette feltet er for utviklingen av forsvarsevnen. «Trekantsamarbeidet» mellom Forsvaret, FFI og industrien er et viktig bilde på det, og muligheten til å se nettopp dette strategiske perspektivet er en viktig begrunnelse for at vi etablerer Forsvarsmateriell.

- Det er også et stort poeng for meg at materiellforvaltningen har høy kvalitet i forvaltningen av de ressursene vi tildeles. Etableringen av Forsvarsmateriell ble gjort ved en overflytting av kapasitetsdivisjonene, investeringsstaben og deler av staben i Forsvarets logistikkorganisasjon. Ledelsen i Forsvarsmateriell lokaliseres i Militærhospitalet, Grev Wedelsplass 1 i Oslo, og vil i tillegg ha betydelig aktivitet på Kolsås, Haakonsvern og Kjeller. Forsvarsmateriell ledes av direktør Mette Sørfonden.

Mette Sørfonden er sjef for den nye etaten Forsvarsmateriell.
Mette Sørfonden er sjef for den nye etaten Forsvarsmateriell.. Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret