Forsvarssektoren har vurdert egen korona-håndtering

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

- Forsvarets oppgave er å forsvare Norge, også i en pandemi. Vi har klart å opprettholde operativ evne, sier forsvarsminister Frank Bakke Jensen.

Forsvarssektoren har vurdert egen håndtering av koronapandemien fra utbruddet og fram til november i fjor. Det har resultert i rapporten «Evaluering av forsvarssektorens håndtering av koronapandemien».

Formålet har vært å trekke lærdommer fra krisen for å kunne gjøre forbedringer slik at sektoren står best mulig rustet til å håndtere kommende kriser. Rapporten inngår i arbeidet til den regjeringsoppnevnte Koronakommisjonen.

Forsvaret har satt tre prioriteringer under pandemien:

  1. Opprettholde skarpe oppdrag, operativ evne og beredskap nasjonalt og sammen med allierte.
  2. Redusere smittefare i sektorens etater og dermed også bidra til å redusere risiko for smitte i samfunnet generelt. Ta vare på syke personer i etatene.
  3. Støtte sivile myndigheter etter anmodning.

Rapportens hovedkonklusjon er at forsvarssektoren har fungert godt under pandemien. Den har opprettholdt operativ evne og beredskap, ivaretatt smittevern og støttet sivile myndigheter.

Arbeidsgruppen peker på flere årsaker til god håndtering, blant annet at sektoren er en beredskapsorganisasjon og trent på å håndtere oppdukkene utfordringer og at nødvendige tiltak ble raskt iverksatt.

Evalueringen avdekker sårbarheter på flere områder. Forsvaret og samfunnet for øvrig er svært avhengige av leveranser fra enkeltland.

- Kina sitter med mye av forsyningen, og har mulighet til å sile ut hvem som skal få og ikke. Da oppdager man at avhengigheten av Kina er stor, sier Bakke-Jensen.

Evalueringsrapporten omhandler erfaringer som er gjort frem til og med november 2020.  Pandemien er på langt nær over og rapporten er derfor en underveisevaluering. Derfor vil noen av erfaringspunktene og konklusjonene muligens måtte justeres når pandemien er over. Rapporten vil bli fulgt opp av en tiltaksplan.

Her kan du lese selve rapporten: Koronarapport.pdf