Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fortsetter godt samarbeid med Georgia

Under det norske besøket til Georgia 3. april undertegnet forsvarsministerne Ine Eriksen Søreide og Levan Izora en bilateral plan om forsvarssamarbeid i 2017.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ble godt tatt i mot da hun ankom Georgia.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ble godt tatt i mot da hun ankom Georgia. Foto: Marita I. Wangberg, FD

– Norge og Georgia har styrket samarbeidet innen forsvarssektoren de siste årene, og vi vil fortsette å videreutvikle det gode forholdet. Georgia er en nær partner av NATO og et interessant samarbeidsland for Norge, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. – Vi vil bygge videre på det nære samarbeidet vi har hatt siden 2006.

Den norske og den georgiske forsvarsministeren undertegnet en bilateral samarbeidsplan for 2017.
Den norske og den georgiske forsvarsministeren undertegnet en bilateral samarbeidsplan for 2017. Foto: Marita I. Wangberg, FD

I den bilaterale samarbeidsplanen for 2017 slås det fast at Norge fortsatt skal bidra med to offiserer til å lede rådgivningsteamet til NATOs treningssenter i Georgia, Joint Training and Evaluation Center (JTEC) dette året. Norge har ledet NATOs rådgivningsteam til senteret siden oppstarten i 2015, et bidrag som er høyt verdsatt i Georgia.

– Dette treningssenteret bidrar til reform av det georgiske forsvaret, og sertifiserer om lag et georgisk kompani hver måned. Dette er et viktig bidrag til georgisk sikkerhet, og har gitt betydelige resultater på kort tid, sier forsvarsministeren.

Den bilaterale planen legger også opp til at det norske Heimevernet skal fortsette å trene deler av det georgiske Heimevernet. Norge støtter i tillegg et nyopprettet georgisk fjernundervisningsopplegg, og Norge tilbyr kursplasser til georgisk personell.

Under besøket møtte Ine Eriksen Søreide den georgiske presidenten Giorgi Margvelashvili.
Under besøket møtte Ine Eriksen Søreide den georgiske presidenten Giorgi Margvelashvili. Foto: Marita I. Wangberg, FD

Støtter videre reform

Under besøket møtte Ine Eriksen Søreide den georgiske presidenten Giorgi Margvelashvili og forsvarsminister Levan Izoria. I tillegg til det bilaterale forsvarssamarbeidet sto temaer som den regionale sikkerhetssituasjonen, georgiske forsvarsreformer og Georgias integrasjon i europeiske sikkerhetsstrukturer på agendaen.

– Norge støtter fullt ut opp om georgisk suverenitet og territorielle integritet og landets ambisjon om tettere tilknytning til Europa. Demokratisk reform og økt handel og samvirke vil bidra positivt til sikkerheten i regionen. Det er svært positivt at Georgia nå gjennomfører betydelige reformer i forsvarssektoren og en modernisering av de militære styrkene. Dette vil gjøre Georgia i bedre stand til å ivareta egen sikkerhet, samt bidra til økt sikkerhet i regionen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Georgia er partnerland til NATO, og alliansen vedtok i 2014 en særskilt støttepakke til landet (Substancial NATO-Georgia Package). Gjennom denne pakken bidrar NATO-land med ulike former for tiltak og støtte til Georgia. Georgia bidrar også til NATO, ikke minst gjennom betydelige styrker i internasjonale operasjoner. For eksempel har de over 800 soldater i Resolute Support Mission i Afghanistan, og er dermed største bidragsyter blant land som ikke er medlem av NATO.

Forsvarsministeren besøkte også NATOs treningssenter JTEC. Her sammen med Giorgi Dumbadze, Marius Nilsen og Christian Kjeldal, som alle jobber ved treningssenteret.
Forsvarsministeren besøkte også NATOs treningssenter JTEC. Her sammen med Giorgi Dumbadze, Marius Nilsen og Christian Kjeldal, som alle jobber ved treningssenteret. Foto: Marita I. Wangberg, FD

Trener georgiske styrker

Forsvarsministeren besøkte NATOs liaisonkontor i Tbilisi, der Norge bidrar med en nasjonal ekspert. Hun fikk også en omvisning ved NATOs treningssenter JTEC, der norske offiserer leder det nordisk-baltiske teamet som hjelper sine georgiske kolleger med å bygge opp og drive senteret.

­– Dette treningssenteret viser hvordan mindre land kan bidra i fellesskap, og få verdifulle resultater. JTEC har styrket det georgiske forsvaret og forbedret deres mulighet til å samarbeide med andre land. Det har også bidratt til regionalt sikkerhetssamarbeid. Jeg vil berømme de norske offiserene for innsatsen de har lagt ned, og resultatene arbeidet har gitt, sier forsvarsministeren.

Til toppen