Fortsetter storsatsing på studentboliger

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Regjeringen fortsetter å legge til rette for bygging av rekordmange studentboliger. I 2016 gis det tilsagn om tilskudd til 2 200 hybelenheter over hele landet.

– Tilgang på et sted å bo er viktig for å kunne studere. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig. Jeg er glad for at regjeringen og samarbeidspartiene fortsetter satsningen på studentboliger i 2016, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Regjeringspartiene har sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre bevilget midler til å bygge 2 200 studentboliger både i 2015 og 2016. Det er et nivå som er over dobbelt så høyt som under den forrige regjeringen, da det i snitt ble bevilget midler til i underkant av tusen studentboliger i året.

– I tillegg til å styrke studentvelferden vil denne satsingen være et viktig bidrag for å opprettholde aktiviteten i byggenæringen over hele landet, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Fullstendig oversikt over søknader og tilskudd (xlsx-fil)

Fullstendig oversikt over søknader og tilskudd (pdf-fil)

Det er gitt tilsagn om tilskudd til følgende studentsamskipnader i 2016:    

Studentsamskipnad

Tilsagn om tilskudd til antall hybelenheter

Studentsamskipnaden i Stavanger

145

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

416

Studentsamskipnaden i Trondheim

300

Studentsamskipnaden i Østfold

156

Studentsamskipnaden i Hedmark

117

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

255

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

10

Studentsamskipnaden i Molde

13

Nord studentsamskipnad

374

Norges arktiske studentsamskipnad

370

Blindern studenterhjem

44

Sum

2200