Fremmer miljø i offentlige anskaffelser

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hvordan kan offentlige anskaffelser i større grad fremme klima- og miljøløsninger, innovasjon og konkurransekraft? Det er temaet for konferansen som klima- og miljøminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland inviterer til i Oslo 13. juni.

– Norge skal bli et lavutslippssamfunn, og da må vi også være et høyteknologisamfunn.  Mange av framtidens løsninger vil komme som resultat av samspillet mellom offentlig og privat sektor. Offentlig sektor kan spille en sentral rolle ved å etterspørre klima- og lavutslippsløsninger. I en omstillingstid med knappere offentlige budsjetter, blir det desto viktigere å utnytte det store potensialet i offentlige innkjøp, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Ny lov om offentlige anskaffelser

Det offentlige kjøpte varer og tjenester for rundt 462 milliarder kroner 2014. Stortinget behandler nå regjeringens forslag til ny lov om offentlige anskaffelser.

Forslaget inneholder en ny miljøbestemmelse som vil bidra til å styrke klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser, som et viktig bidrag til det grønne skiftet.

I praksis innebærer dette at alle oppdragsgivere i offentlig sektor heretter må ha en grønn plan for sine innkjøp.

Konferanse i Oslo 13. juni

Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ber på konferansen 13. juni representanter fra næringsliv og organisasjoner om innspill til virkemidler som kan styrke oppfølgingen, slik at offentlige anskaffelser bidrar til lavere utslipp av klimagasser.

– Vi hører stadig eksempler på at det blir stilt få eller dårlige miljøkrav i offentlige kontrakter, og at seriøse leverandører med miljøvennlige produkter blir forbigått av konkurrenter med mindre miljøvennlige produkter. Slik kan vi ikke ha det, sier næringsminister Monica Mæland.

Konferansen om klima og miljø i offentlige anskaffelser 13. juni