Frivillighetsprisen 2015 til Aasmund Robert Vik

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturminister Thorhild Widvey overrakte 3. desember Frivillighetsprisen 2015 til ildsjelen Aasmund Robert Vik på Frivillighet Norges fag og fest-arrangement på Månefisken i Oslo.

Prisvinner Aasmund Robert Vik mottar Frivillighetsprisen 2015 fra kulturminister Thorhild Widvey.
En glad vinner av Frivillighetsprisen 2015, Aasmund Robert Vik og kulturminister Thorhild Widvey. Foto: nyebilder.no/Frivillighet Norge

Aasmund Robert Vik (68) i LLH Oslo og Akershus har jobbet for homofiles rettigheter i nesten 50 år.

– Det har hele tiden vært et spørsmål om å kjempe for rettferdigheten, for frigjøring, for retten til å ha et godt liv. Kampen for rettferdigheten tar aldri slutt, og man må forsvare det en har oppnådd, har Vik selv sagt om sitt engasjement.

Vik har ikke stukket hodet frem, men har jobbet fra innsiden. Han er blitt organisasjonens store forbilde både for de som har vært i organisasjonen en stund, og også for de nye og unge som kommer inn i LLH Oslo og Akershus. 

Vik har vært leder for landsstyret i DNF-48 i tre år, opprettet Åpen Kirkegruppe i 1976 og senere LLH Oslo og Akershus sitt Seniornettverk. Jobbet som frivillig under en rekke Skeive dager, Oslo Pride, Gay Classic Car Group. Er fortsatt aktiv i styret for LLH Oslo og Akershus og i LLH OAs Seniornettverk.

Frivillighet Norge deler ut Frivillighetsprisen hvert år, i år mottok de over 200 nominasjoner fra hele landet. Prisen blir utdelt for å gi frivilligheten et ansikt, for å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats og for å fremme frivillig engasjement. I år deles prisen ut for 20. gang. Vinneren får 50.000 kroner fra Norsk Tipping som kan brukes på et ideelt formål eller en aktivitet.

Juryens begrunnelse
Vinneren av Frivillighetsprisen 2015 har gjort en svært stor innsats gjennom mange år. Gjennom å engasjere seg i en rekke ulike tiltak, har vinneren berørt svært mange. Det er et imponerende dugnadsarbeid som har bidratt sterkt til helse og trivsel for både enkeltpersoner og grupper.

Vinneren har mobilisert for en sak og for et fellesskap som har gitt konkrete resultater. Dette har vært en type frivillighet som har krevd både engasjement og personlig mot. Og samtidig en type frivillighet hvor vinneren ikke har vært opptatt av å fremme sin egen innsats og sitt eget engasjement.

Vinneren har engasjert seg i frivillig arbeid, både administrativt og praktisk, i mer enn 45 år. Han er et tydelig forbilde i egen organisasjon for både unge og eldre, og en bærebjelke. Hans evne både til å lytte til sine medmennesker og se deres behov, er kjennetegnet på det juryen ønsker å trekke frem ved å gi prisen til vedkommende.

- Det har hele tiden vært et spørsmål om å kjempe for rettferdigheten, for frigjøring, for retten til å ha et godt liv, sier vinneren om sitt engasjement.  Juryen kunne ikke vært mer enig.

Se nettsidene til Frivillighet Norge for mer informasjon.