Gaupebestanden under bestandsmålet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Gaupebestanden i 2016 er redusert sammenlignet med fjoråret og teller nå 52 familiegrupper i Norge. Dette er fjerde året på rad at bestanden er mindre enn det bestandsmålet Stortinget har satt.

Gaupebestanden er nå 20 prosent under målet på 65 årlige familiegrupper. Det viser en ny rapport fra Rovdata.

Dette er det laveste bestandstallet som er registret siden 2004. Kvotene som skal settes for jakt i de ulike regionene må derfor sikre en økning i bestanden opp til bestandsmålet.

Gaupe fotografert med viltkamera
Gaupa er sky og vanskelig å komme inn på. Dette bildet ble tatt med et viltkamera. Foto: Foto: Viltkamera.nina.no

Bestandsmålet

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål som sier at det hvert år skal bli født 65 ungekull av gaupe i Norge. Et mordyr i følge med sine unger betegnes som en familiegruppe. Målet på 65 familiegrupper ble fastsatt av Stortinget i 2004 og videreført gjennom rovviltforliket i 2011.

- Gaupebestanden kan variere, og det er svært vanskelig å treffe et eksakt bestandsmål hvert år. Likevel skal vi forvalte bestanden så nær bestandsmålet som mulig. Rovviltforvaltningen må ta lærdom av de erfaringene som er gjort og gjøre det den kan for å få en mer stabil situasjon nær bestandsmålet, sier statssekretær Lars Andreas Lunde. 

Bestandsutviklingen

Etter noen år med en gaupebestand som var større enn bestandsmålet, ble det gjennomført relativt store uttak gjennom kvotejakt. De fire siste årene (2013-2016) har imidlertid bestanden vært redusert til et nivå under bestandsmålet. Med unntak av 2003 og 2004 er årets bestandstall det laveste som er registrert i nyere tid. 

-  Rovdata  presenterer i sin nye rapport prognoser for neste års utvikling i gaupebestanden.  Prognosene er et hjelpemiddel for rovviltforvaltningen ved fastsettelse av neste års jaktkvoter. Prognosen tyder på at vi også neste år vil være under bestandsmålet. Det er derfor nødvendig at jaktkvotene kommende vinter begrenses i forhold til forrige vinter slik at gaupebestanden igjen kan øke opp til bestandsmålet, sier Lunde. 

Myndighet

Det følger av rovviltforliket i Stortinget at de regionale rovviltnemndene skal ha myndigheten til å vurdere eventuelle jaktkvoter når det regionale bestandsmålet for gaupe er nådd i den enkelte region. Når bestandsmålet ikke er nådd, er det Miljødirektoratet som har slik myndighet. For gaupe vurderes dette myndighetsforholdet basert på gjennomsnittlig bestandsstørrelse de siste tre år.

De siste bestandstallene innebærer at det nå er flere forvaltningsregioner der de regionale rovviltnemndene ikke har myndighet til å vurdere eventuelle jaktkvoter kommende vinter. Dette gjelder regionene 4 (Akershus, Oslo, Østfold), 5 (Hedmark), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark).

I de øvrige regionene har gjennomsnittlig bestandsstørrelse de siste tre år vært på eller over de regionale bestandsmålene. Her har følgelig rovviltnemndene myndighet til å vurdere eventuelle jaktkvoter også kommende vinter.

De nye tallene viser imidlertid at blant regionene som har bestandsmål for gaupe, var det bare i region 6 (Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag) at det regionale bestandsmålet for gaupe ble nådd sist vinter. 

Les mer i Rovdatas nyhetssak