Gevinstrealiseringsseminar

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hvordan jobbe systematisk med gevinstrealisering for å oppnå ønskede effekter av digitaliseringsprosjekter?

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) inviterer til det årlige gevinstrealiseringsseminaret fredag 18. desember, denne gangen i samarbeid med Program for bedre styring og ledelse i staten.

Tema for årets seminar: 

  • Digitalisering og dens betydning for produktiviteten i offentlig forvaltning
  • Hvilken type gevinster kan vi realisere, kvalitative eller kvantitative?
  • Hvordan jobber vi for å realisere gevinstene?

Tid: 18. desember, kl. 10:30 til 15:00.
Sted: Plenumssalen i R4, Einar Gerhardsens plass 1, Oslo.
Påmeldig på nettsidene til Difi

 

Nett-tv Gevinstrealiseringsseminar

Se sendingen her

Se sendingen her

Program

Kl. 10.00: Registrering

Kl. 10.30: Velkommen
Direktør Ingelin Killengreen, Difi

Kl. 10.40: Nytt av året

Virkemidler for bedre gevinstrealisering og økt tempo i digitaliseringsarbeidet
Ekspedisjonssjef Jan Hjelle, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Gevinstrealisering - er det så viktig da??
Seksjonssjef Ellen Strålberg, Difi

Nytt, nyttig og nyttiggjort!
Prosjektleder for kvalitetssikringsordningen, Elin Kristine Fjørtoft og prosjektleder for Prosjektveiviseren, Jens Nørve, Difi

Kl. 12.15: Enkel lunsj

Kl. 13.00: Hvordan styrer vi våre prosjekter for å oppnå ønskede effekter? 
Direktør IKT Konsern Kjetil Århus,  Bergen kommune

Hvordan gjør digitalisering Bergen kommune mer produktiv? Hvilke krav settes til gevinstrealisering i Bergen kommune? Hvordan følges dette opp? Eksempler på gevinster som er realisert.  

Kl. 13.25: Hvordan kan departementet bidra til mer og bedre gevinstrealisering i underliggende etat?
Ekspedisjonssjef Barbro Bakken, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, forvaltningsdirektør Ragnhild Dugstad, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Erfaringer fra planlegging og gjennomføring av IMDi sitt digitaliseringsprogram. En samtale om styringsdialogen, med fokus på gevinstrealisering, roller og ansvar

Kl. 13.50: Pause

Kl. 14.05: Skatteetatens praksis med gevinstrealisering gjennom porteføljestyring
Seksjonssjef Bjørn Paulsen, Skattedirektoratet

Gjennom porteføljestyring fokuserer Skattedirektoratet helhetlig på forretningsutvikling og de totale gevinstene av alle prosjektene. Hvordan gjør de det i praksis?

Kommentarer og refleksjoner
Avdelingsdirektør Øystein Schønberg-Grevbo, Finansdepartementet.

Kl. 14.45: Vi ønsker dere god jul og lykke til med gevinstrealiseringen