Hæren får kampluftvern

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsvarets evne til å forsvare militære avdelinger mot angrep fra luften skal økes ved at Hæren nå får et mobilt kampluftvernsystem.

- Kampluftvernet skal være modulbasert og fleksibelt og det skal kunne flyttes raskt. Det skal gi beskyttelse mot trusler fra luften slik at Hæren får størst mulig operasjonsfrihet. Hæren har ikke hatt kampluftvern siden tidlig på 2000-tallet, og dette er en milepæl i satsingen på Hæren, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsdepartementet (FD) har nylig sendt ut et oppdrag til Forsvarsmateriell (FMA) om å starte anskaffelsen av våpensystemet gjennom investeringsprosjekt 7628 Kampluftvern. Prosjektet er viktig for den videre moderniseringen av Hæren.

Kampluftvernet er et våpensystem som skal bestå av både nyanskaffelser og gjenbruk av eksisterende materiell og løsninger fra Luftforsvarets luftvernsystem (NASAMS).

Nyanskaffelsene er primært kortholdskapasitet som skal integreres på Hærens moderniserte transportpanservogner. Disse enhetene skal integreres mot ildlednings- og kommunikasjonsløsninger som er i bruk i Luftforsvaret.

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) som har levert NASAMS til Luftforsvaret, vil også være systemleverandør og totalintegrator for kampluftvern til Hæren. Anskaffelsen gjennomføres derfor som en direkteanskaffelse med en rettet forespørsel til KDA.

Kostnadsrammen for prosjektet er 948 millioner kroner og leveransene vil strekke seg fra 2018 - 2021.

Hæren får kampluftvern
Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
Hæren får kampluftvern
Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret