Gjennombrudd i WTO-forhandlinger om informasjonsteknologiavtale (ITA)

- Gjennombruddet i forhandlingene om informasjonsteknologiavtalen er svært godt nytt for norske næringsinteresser. Norge har brede og offensive interesser i IT-sektoren og har vært en sterk pådriver i denne prosessen, sier utenriksminister Børge Brende.

Norske forhandlere har særlig arbeidet for å få innlemmet ulike former for navigasjons- og måleutstyr som ikke var dekket i den opprinnelige avtalen. I tillegg har det vært viktig å få en bredest mulig avtale som gjenspeiler den teknologiske utviklingen siden 1996 og som dekker flest mulig IT-produkter. Totalt 200 nye produkter skal dekkes av den nye avtalen. Listen omfatter norsk eksport for betydelige verdier, om lag 20 milliarder kroner. Totalt utgjør verdenshandelen med de nye varene rundt tusen milliarder dollar årlig.

- Dette er også godt nytt for WTO som forhandlingsforum. Det er første gang i WTOs historie at man er blitt enige om en tollnedtrappingsavtale. Forhåpentligvis vil denne enigheten bane veien for en endelig avtale før WTOs ministermøte i Nairobi i desember, sier utenriksministeren.  

Siden mai 2012 har 55 av avtalepartene til den opprinnelige avtalen forhandlet om å oppdatere og utvide avtalen. Neste steg er å sluttføre forhandlingene om nedtrappingsplaner og såkalte bindingslister. Dette vil skje i løpet av høsten.

ITA er en plurilateral avtale som ble inngått i 1996. 80 av WTOs 161 medlemmer er part i avtalen som forplikter avtalepartene til å avvikle toll på IT-produkter varer (blant annet pc-er, telefoner, maskiner, måleutstyr og komponenter). Den teknologiske utviklingen siden 1996 har skapt et behov for å oppdatere avtalens vareomfang.

Til toppen