Gjennomgang av politiets prosjektportefølje

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) og politidirektør Benedicte Bjørnland varsler en ekstern gjennomgang av prosjektporteføljen i Politidirektoratet.

– Politidirektoratet skal gjennomføre mange prosjekter, derfor er jeg glad for at politidirektøren allerede er i gang med en gjennomgang. I tillegg er vi begge enige om at det nå også må settes inn eksterne ressurser. Pass og ID-prosjektet skal gjennomføres slik at nye pass og ID-kort kommer i 2020, som regjeringen tidligere har informert Stortinget om, sier Kallmyr.

– Det er høye forventninger til leveranser i politiet, og slik skal det være, men vi må også se med friskt blikk på om arbeidet kan organiseres bedre. Dette er en av lærdommene jeg har trukket så langt, blant annet på bakgrunn av pass og ID-prosjektet. Dette er et av våre største prosjekter. Derfor er det viktig med en gjennomgang for å sikre vår mulighet til å gjennomføre både dette og andre prosjekter, sier politidirektør Bjørnland.

Hvordan gjennomgangen konkret skal gjennomføres, vil Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet komme tilbake til.