Gransking av Mattilsynet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet har i dag utlyst et oppdrag om gransking av Mattilsynet. Oppdraget er en oppfølging av Stortingets vedtak 19. juni 2019 om å be regjeringen om å iverksette en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innenfor både grønn og blå sektor. Oppdraget lyses ut eksternt for å innhenter den beste kompetansen å foreta granskingen, og for å få en uavhengig gransking.

Granskingen skal oppsummeres i en rapport, som skal beskrive forvaltningskvaliteten i Mattilsynets tilsynsvirksomhet for de undersøkte områdene, gi en risikovurdering av denne, utdype funnene, og identifisere forbedringspunkter. Granskningsrapporten vil bli et viktig dokument både for Mattilsynets videre arbeid med å styrke kvaliteten på forvaltningspraksis, og for Landbruks- og matdepartementets videre styring av Mattilsynet.

Oppdraget har en øvre ramme på 1.1 millioner kroner eks mva og det er satt en frist for å levere rapport innen 10. desember 2019. 

Fristen for å levere inn tilbud er satt til 26. august kl. 12.00