Grønn fornyelse av norsk skipsfart

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 65 millioner kroner for at det skal bygges flere miljøvennlige skip og ferger.  Satsingen er en del av regjeringens tiltakspakke for å skaffe flere arbeidsplasser.

Regjeringen foreslår 65 millioner kroner for å stimulere til prosjektering og bygging av klima- og miljøvennlige skip og ferger. De nærmeste årene skal 60 fylkeskommunale og om lag ti riksfergesamband lyses ut. Foto: Istock.

Regjeringen foreslår 65 millioner kroner til prosjektering og bygging av klima- og miljøvennlige skip og ferger. De nærmeste årene skal 60 fylkeskommunale og om lag ti riksfergesamband lyses ut. Foto: Istock.

– Pengene skal gå til aktører i maritim næring, som rederier, verft og utstyrsleverandører. Pengene skal bidra til innføring av lav- og nullutslippsteknologi i fergene og andre rutegående samband i fylkeskommuner og kommuner. Dette gir reduserte CO2-utslipp og mindre lokal luftforurensning, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Forslaget er en oppfølging av regjeringens klimapolitikk, der miljøvennlig skipsfart er prioritert. Dessuten inngår det i arbeidet med grønn konkurransekraft.

– Med dette tar vi et nytt grep for grønn fornyelse av skipsfarten.  Vi sørger for at vi får prosjektert grønne skip og ferger klar til bygging. Dette gir også sysselsetting langs kysten og styrket konkurransekraft for norsk maritim næring, sier Vidar Helgesen.

Grønn teknologiutvikling

De nærmeste årene skal 60 fylkeskommunale fergesamband (75 ferger) og om lag ti riksfergesamband lyses ut.

Hordaland fylkeskommunen har nylig lyst ut 17 fergesamband med til sammen 20 ferger. De andre kystfylkene står for tur. Grønn kyst og fjordturisme er også i utvikling.

– Verdensledende norsk miljøteknologi øker muligheten for at ferger og skip i innenriks trafikk blir bygget ved norske verft. Dette kan gi flere norske arbeidsplasser i områder av Norge som trenger det mest, sier næringsminister Monica Mæland.

Finansieringen av fylkeskommunale fergesamband skjer gjennom det eksisterende virkemiddelapparatet, som Enova. De støtter Hordaland fylkeskommune med 273 millioner kroner til landstrømanlegg i fergesamband.