Halvdagskonferanse om sikkerhet og personvern

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Den 28. april inviterer Sikkerhetsutvalget til halvdagskonferanse om Sikkerhet og personvern i den digitale tidsalder i Oslo Militære Samfund (kl. 09:30-14:00). Målet med konferansen er å skape debatt rundt sentrale tema for utvalgets arbeid, slik at relevante perspektiver og innspill blir ivaretatt i utredningen.

Konferansen vil bli strømmet. 

Nett-tv Sikkerhet og personvern i den digitale tidsalder

Se sendingen her

Se sendingen her

Sikkerhet og personvern står sentralt i Sikkerhetsutvalgets arbeid. Dagens digitale tidsalder skaper nye muligheter, ikke minst for Norge som et av de mest digitaliserte landene i verden. Samtidig skaper utviklingen nye sårbarheter som trusselaktører kan utnytte. Moderne terrorisme, hybridkrig, etterretningsvirksomhet og industrispionasje er utfordringer Norge står ovenfor. Disse nye utfordringene krever nytenkning og sikkerhetslovgivning som er tilpasset en ny tid.

Samfunnets sikkerhet og den enkeltes personvern er grunnleggende verdier i en demokratisk rettsstat. Men hvordan kan disse verdiene beskyttes og ivaretas parallelt? Er det en motsetning mellom å ivareta sikkerhet og individets frihet? Hvor går grensen for hva staten kan foreta seg med nasjonal sikkerhet som begrunnelse? Disse problemstillingene står sentralt i arbeidet med å finne den riktige balansen mellom sikkerhet og personvern.

Bildet viser forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide Foto: Asgeir Spange Brekke, FD

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, Sveinung Rotevatn, Anders Werp, statssekretær Gjermund Hagesæter og Bård Vegar Solhjell er blant navnene som kommer. Mer informasjon og fullstendig program kan leses på Sikkerhetsutvalgets hjemmeside.