Hav Line får forlenget dispensasjon

Hav Lines dispensasjon til å sortere produksjonsfisk i Danmark forlenges midlertidig.

Produksjonsfisk er fisk med synlige feil eller mangler. Fiskekvalitetsforskriften sier at all produksjonsfisk må sorteres og bearbeides i Norge.

Hav Line fikk 16. mai i fjor en midlertidig dispensasjon fra forskriften til å sortere fisk i Danmark. Dispensasjonen ble gitt på visse vilkår, blant annet må fisk med feil og mangler returneres til Norge for videre bearbeiding.

Dispensasjonen løper ut 1. juli i år. Hav Line har søkt om å få forlenget dispensasjonen med ett år, noe Nærings- og fiskeridepartementet har avslått. Det er hensynet til norsk fisks omdømme som ligger til grunn. Saken er påklaget, og neste skritt er at klagen skal behandles av Kongen i statsråd.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å forlenge den eksisterende midlertidige dispensasjonen fram til saken blir behandlet av Kongen i statsråd.