Helgesen til Colombia

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen reiser 7. juni til Colombia for å møte representanter for regjeringen og FARC-geriljaen. Hensikten med besøket er å støtte opp om den vanskelige fredsprosessen i landet, samtidig som Colombia får støtte til å bevare den livsviktige regnskogen.

– Det er en overhengende fare for at demobiliserte soldater går tilbake til ulovlige aktiviteter eller mister tilliten til fredsprosessen.  Gjennom klima- og skogpartnerskapet med Colombia ønsker vi å spille en brobyggerrolle mellom myndighetene- og FARC-geriljaen samtidig som vi styrker vern av viktig skog, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Colombia er ett av Norges hovedsamarbeidsland for regnskogsbevaring.  Norge har forpliktet seg til å betale inntil 1.8 milliarder kroner innen 2020 til Colombia hvis landet greier å redusere avskogingen.  Regnskogen i Colombia dekker over 600.000 kvadratkilometer eller nesten to ganger størrelsen på Fastlands-Norge.  Mesteparten av skogen ligger i Amazonas-bassenget.  I 2014 forsvant det 1.400 kvadratkilometer skog.  Det tilsvarer mer enn halve Vestfold fylke.

Avskogingen i Colombia har gått ned flere år på rad..  Men etter at Colombia og FARC undertegnet den historiske fredsavtalen for et halvt år siden, tyder mye på at avskogingen er i ferd med å øke igjen.  I områder der FARC-geriljaen har gitt fra seg våpnene, har nye aktører prøvd å utnytte maktvakuumet ved å okkupere nye områder til kvegbeite og landspekulasjon.  Handel med illegalt tømmer og dyrking av koka har økt dramatisk i enkelte områder i Colombia.

Å reintegrere tidligere FARC-soldater i samfunnet er avgjørende for å få i stand en varig fred. Samtidig vil en varig fred bygge på god forvaltning av naturressursene.  

Dette har vært en vanskelig prosess.  Blant annet er det en stor oppgave å skape arbeidsplasser som bidrar til fred og bærekraftig utvikling i landet.

Regjeringen i Colombia har økt innsatsen mot ulovlig hogst, blant annet ved å etablere et eget utrykningsteam med deltakelse fra politi, forsvare og nasjonale og regionale miljømyndigheter.   De har bedt om Norges støtte for å sette tidligere FARC-soldater inn i arbeidet med å forvalte skog-, land- og vannressurser.

Helgesen skal ha samtaler både med miljøminister Murillo, Post-konfliktminister Pardo og representanter fra sekretariatet i FARC.

 

Til toppen