Helse- og omsorgsminister Vestre besøker Stavanger og Haugesund 4. juli

Besøk på Stavanger universitetssjukehus, Haugesund sjukehus og hos Avdeling psykisk helse barn og unge hos Haugesund kommune og oppfølging av Ventetidsløftet står på dagsorden når helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre besøker Stavanger og Haugesund 4. juli.

Program

09.20 – 10.40: Besøke Stavanger universitetssjukehus.

Omvisning på Kvinneklinikken og barneavdeling. Oppdatering om hvordan sjukehuset jobber med å følge opp Ventetidsløftet. Møte med helsepersonell, ledelse og tillitsvalgte.

Adresse: Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4019 Stavanger 

13.45 – 14.20: Haugesund kommune: Avdeling psykisk helse barn og unge

Presentasjon av organisering og tilbud ved Psykisk helse barn og unge. Avdeling psykisk helse barn og unge er en avdeling som ligger under Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Avdelingen ble etablert mars 2023, hvor 14 ansatte fra ulike instanser ble slått sammen for å gi et helhetlig tilbud til barn og unge i Haugesund kommune. Teamet er sammensatt av psykologer, familieveiledere, barnekoordinator, ungdomslos, TIBIR koordinator og ungdomsteamet. 

Teamet tilbyr støtte til foreldre som møter utfordringer i foreldrerollen, og oppfølging og samtaler for barn og unge som trenger noen å snakke med. Tilbudet er opp til 18 år.

Adresse: Helsehuset i Haugesund, Sørhauggata 111 i 4. etasje, 5227 Haugesund

 

15.00 – 16.30: Besøke Haugesund sjukehus

Få informasjon om drift, bruk av KI og hvordan de jobber for å korte ned ventetidene. Møter medarbeidere på akuttmottaket, analyseavdelingen og lungeavdelingen.

Adresse: Haugesund Sjukehus, Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

 

Pressen er velkommen til å delta. Journalister som ønsker å være med, kan melde interesse til kommunikasjonsrådgiver Ingvild Johnsen, tlf. 905 78 671.